Vysokotlaké čištění fasád a ocelových konstrukcí pomocí technologie Wap.

Vysokotlaké čištění se provádí zejména tam kde se v pozdějším technologickém kroku bude aplikovat nátěr fasády domu, nebo ocelových konstrukcí. Dá se, ale  také jen využít k umývání silně znečištěných fasád či konstrukcí. Je to i jedna z metod k odstranění nežádoucích grafitů.   

.:Mimo jiné provádíme:. 

  • čištění fasád pomocí vysokého tlaku vody  (wap)              
  • tryskání ocelových konstrukcí k odstranění staré  barvy a špíny
  • pískování ocelových konstrukcí k odstranění rzi a staré barvy
  • odstraňování grafitů