Osvědčení

Jsme držiteli těchto platných osvědčení:

  • oprávnění pro práce ve výškách
  • oprávnění pro práci v závěsných lávkách
  • pojištění na způsobení škod na zdraví a majetku třetím osobám
  • školení pro zateplovací systémy
  • školení z malířských technologií a protipožárních úprav materiálu