Výškové práce - umývací, čistící, montážní práce, nátěry fasád a konstrukcí, zateplení domů ve výškách.

Richard Drašar, Kyjevská 3, 621 00 Brno
tel: 737 875 374, e-mail: drasarr@seznam.cz

Od roku 1995 Vám provádíme výškové práce a stavební práce. 
Naším hlavním předmětem podnikání jsou výškové práce a to zejména -  výškové  práce - stavební, výškové práce - čištění fasád, konstrukcí a umývání výškových budov. Dále pak  výškové práce -  malířské a natěračské,  výškové práce - zednické, výškové práce - klempířské a výškové práce na  příkrých střechách. Výškové práce montážní, rizikové kácení stromů, výškové a hlubinné práce - opravy studní, výškové práce - demoliční a sanační.  Shazování sněhu ze střech, bourání stavebních kontrukcí a jiné výškové práce. Dále naše firma nabízí  stavební práce menšího rozsahu jako je rekonstrukce bytů a domů. Nabízíme i složité stěhovací služby těžkých břemen.

Provádíme tyto výškové práce: 

- výškové práce - stavební práce 
výškové práce - umývání oken
- výškové práce - vysokotlaké čištění 
výškové práce - natěračské práce
výškové práce - klempířské práce 
výškové práce - opavy střech
výškové práce - montážní práce

- výškové práce - kácení stromů
výškové práce - opravy studní  
výškové peáce - shoz sněhu
- výškové práce - zábrany poti ptactvu
- výškové práce - demoličí a sanační práce
- výškové práce - postavební úklid
- výškové práce- speciální montáže